~/Rapor/DxRaporSinavListe.cs

Yabancı Uyruklu Adaylar

Yabancı uyruklu adaylar başvurmak istedikleri fakülte ve bölüme ait başvuru formunu indirip doldurduktan sonra altında belirtilen e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Başvuru tarihleri dışında yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.


Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Yabancı Uyruklu Başvuru Formu İndir ->>

Formu doldurduktan sonra resimisegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta olarak gönderin


Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Yabancı Uyruklu Başvuru Formu İndir ->>

Formu doldurduktan sonra muzikegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta olarak gönderin


Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi Yabancı Uyruklu Aday Başvuru Formu İndir ->>

Formu doldurduktan sonra sbfogis@uludag.edu.tr adresine e-posta olarak gönderin


Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Yabancı Uyruklu Aday Başvuru Formu İndir ->>

Formu doldurduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesinin yayınlamış olduğu kılavuz içerisinde belirtilmiş olan adrese e-posta olarak gönderin

Engelli Adaylar

Eğitim Fakültesine başvuru yapacak engelli adaylar aşağıdaki bilgilendirme ve fakültenin web sayfalarında yapmış oldukları duyurularında belirtilen koşullara göre aşağıdaki belgeleri ilgili bölümün aşağıda belirtilen e-posta göndererek başvuru yapacaklardır.

Gerekli Belgeler
Başvuru şartlarını sağlayan adayların;
1. Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık raporlarının onaylı bir örneği,
2. 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu,
3. Nüfus cüzdanı,
4. YKS Sınav Sonuç Belgesi,
5. Engel/sağlık durumlarını anlatan bir dilekçe;
- Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak engelli adaylar, gerekli başvuru belgelerini muzikegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndererek başvuru yapacaklardır. Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
- Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak engelli adaylar gerekli başvuru belgelerini resimisegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndererek başvuru yapacaklardır. Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.


Diğer fakültelere (Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Fakültesi) başvuru yapacak adaylar eğer sistem üzerindne açılmış ilan mevcut ise bu açılan ilana başvurmaları ya da kendi web sayfalarında ve duyurularında belirtilen ilan metnini okumaları ve başvurularını belirtilen şekilde yapmaları gerekmektedir.